در رابطه با تأمین مالی خرد چه می دانید؟

در رابطه با تأمین مالی خرد چه می دانید؟

تأمین مالی خرد یا Microfinance به شیوه ای گفته می شود که وام های خرد را با هدف اشتغالزایی به اقشار کم درآمد و نیازمند ارائه می‌دهد. در واقع تأمین مالی خرد جایگزین برنامه های متداول بانکی برای قشری است که در نظام بانکی فعلی، دسترسی و توانایی لازم برای اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات مالی ندارند.

این روش یکی از راه های تأمین سرمایه برای کسب و کار های خرد و نوپا در کشور های در حال توسعه شناخته شده که با ایجاد و گسترش فعالیت های درآمدزا و پایدار و توسعه جوامع محلی نقش به سزایی در کاهش میزان فقر ایفا کرده است.

موسس این سیستم در دنیا، دکتر محمد یونس از بنگلادش است که با تأسیس گرامین بانک منجر به رشدی در حدود ۸/۹ ٪ الی ۱۱/۹٪ در کل GDP و ۱۲/۶٪ الی ۱۶/۶٪ در GDP روستایی بنگلادش شد. این سیستم در دو دهه فعالیت خود توانست ۱۲٪ فقر بنگلادش را کاهش دهد. در سال ۲۰۰۶، دکتر یونس و گرامین بانک به خاطر تلاش های‌شان برای ایجاد توسعه اقتصادی و اجتماعی به طور مشترک جایزه صلح نوبل گرفتند.

برنامه های تامین مالی خرد معمولاً:

• ساده و سریع هستند.

• زمان پرداخت وام کوتاه مدت و شیوه تقسیط آنها انعطاف پذیراست.

• غالباً اخذ ضمانت ها و وثیقه ها متناسب با توان کار آفرینان می باشد یا ضمانت جمعی توسط اعضای گروه وام گیرنده، جایگزین اخذ وثیقه به عنوان ضمانت می‌شود.

بیشتر موسسات Microfinance نظیر CRECRE یا Grameen و FINCA نرخ بازپرداخت وام‌شان معادل 95-98 درصد بوده است! این مسئله نشان می‌دهد که کارآفرینان کسب و کار های خرد در مناطق محروم نه تنها به دریافت خدمات مالی و اعتباری و دریافت وام علاقه مند هستند، بلکه عمیقاً به این خدمات نیازمندند و برای‌شان سودمند واقع شده است. در واقع Microfinance می تواند مشارکت کنندگان کسب و کارهای کوچک را به جریان خدمات مالی و اعتباری وصل کند و از این طریق توسعه اقتصادی پایداری بوجود آورد.

این طرح ها ظرفیت بهره‌وری افراد را مبتنی بر خود اشتغالی بهبود می بخشد و فرصتی برای توانمند شدن به آنها می‌دهد. از طرفی کسب و کار افراد از طریق ارائه سرمایه ارتقاء پیدا کرده، درآمدشان بیشتر می‌شود و در نهایت در کاهش فقر تاثیر مثبتی می گذارد.

تأمین مالی خرد از دهه ۱۹۹۰ تا به الان رشد فزاینده ای داشته و با فراهم کردن نقدینگی، مزیت های اقتصادی مفیدی بوجود آورده است. این شیوه برای انواع دیگر سرمایه گذاری های اجتماعی نیز به عنوان مسیری پیشرو موثر واقع شده است‌.