با یک پیشنهاد جسورانه همراه خواهید شد؟


شاید شما هم در شرایط سخت و در مواقعی که بی وقفه با اخبار ناگوار توسط رسانه ها مواجه می شوید، دچار یاس و نا امیدی شوید و در این فکر باشید که با وجود اینهمه مشکلات، انجام کار درست چه سودی دارد؟ و حتی در ادامه کم کم نسبت به اصلاح وضعیت و کنشگری در مسیر دغدغه های تان دلسرد و بی اشتیاق شوید.

اما آیا واقعا انجام کار درست نمی تواند اثرگذار باشد؟

در ادامه متوجه خواهید شد که اختصاص دادن گوشه ای از افکارمان به درستی یا نادرستی این سئوال مهم می تواند چه اثری در ما و جهان پیرامون مان باقی گذارد.
در فرآیند کنشگری معمولا ما نسبت به کار های نادرست واکنش نشان می دهیم، انتقاد می کنیم و مطالبه گر هستم؛ اما اگر جامعه یا سیاست ها نسبت به انتقادات ما و روند نادرست خود بی توجهی نشان دهند و بر کار مخرب‌شان پافشاری کنند ممکن است ما را به این نتیجه برساند که در این انبوه اشتباهات، انجام کار درست بی اثر خواهد بود و بهتر همان که هم رنگ جماعت شویم!

در اینجاست که ما پیشنهاد متفاوت و جسورانه ای به شما خواهیم داد.

پیشنهاد اینکه به جای همرنگ شدن با جماعت، شما کسی باشید که جماعت را با خود همرنگ می کند!

شما کسی باشید که به کار درست باور دارد و بقیه را با خود همراه می کنید. باور دارد که اگر به عنوان یک فرد با دایره نفوذ منحصر به خودش، در این چهارچوب کار درست را انجام بدهد و در انجامش صبوری و استمرار داشته باشد، قطع به یقین دیگران تحت تاثیرش قرار خواهند گرفت و این جوانه های فکری قابل تکثیر خواهد شد. در واقع ما با یک سری گام های خیلی کوچک تر از چیزی که در توقع مان است می توانیم تغییرات مثبتی را رقم بزنیم. تغییراتی که بر شعاع دایره نفوذ ما تاثیر به سزایی می گذارند. وقتی شعاع دایره نفوذ ما به عنوان یک فرد که معتقد و پایبند به کار ارزشمندی است گسترش پیدا کند، بدین معناست که ارزش های ما توسعه پیدا خواهند کرد. فقط نباید دچار این تله شویم که با وجود اینهمه مشکل، کار کوچک من چه اثری می تواند داشته باشد؟! نباید بزرگی مشکلات و کمال گرایی منفی فلج مان کند و باعث شود به مرثیه سرایی و نا امیدی گرفتار شویم. کافیست امتحان کنید! از هر جامعه کوچک و بزرگی اعم از خانه، دانشگاه، محل کار و … شروع به انجام کار درست کنید. بعد از مدتی شاهد خواهید بود که کار های غلط رفته رفته کنار می روند و جای خود را به ارزش ها می دهند. حتی خواهید دید آدم هایی که در برابر شما مخالفت می کنند، کم کم به دایره نفوذ شما اضافه شده و به انجام کار درست پایبند می‌شوند.

کار درست را انجام دهید و باور داشته باشید هر کدام از ما در حد خودمان قابلیت ایجاد تغییر را داریم و از همان تغییر کوچک که در حد توان مان است نباید کوتاهی کنیم. تغییرات از جزییات زندگی ما آغاز می شوند.

پس


شما امروز چه کار مثبتی انجام داده اید که ارزشی مهم محسوب می شود؟