کمک به مناطق محروم

ساخت و مرمت ۳۰۰ واحد مسکونی و کسب و کار


ساخت و مرمت ۳۰۰ واحد مسکونی و کسب و کار، کار کوچکی نیست. همه‌ی این اقدامات با همت و همراهی و حمایت تک تک شما عزیزان انجام شد. شمایی که به ایفا اعتماد کردید و همراه شدید.

به امید ایران و فردایی آباد