سفر ایلام در یک نگاه

این لبخند‌ها نتیجه‌ی تلاش‌ها، اعتمادها و حمایت‌های همه‌ی ماست …

نتیجه ایفا کردن نقشمون و انجام این کار جمعی اثرگذار …

دوست داشتیم در این سفر کنارمون بودید و رضایت و اشتیاق آدم‌ها رو از نزدیک میدیدید.

این ویدئوی سرشار از حس‌های خوب تقدیم به همه‌ی شما…