اشتغال زایی در مناطق محروم

قادر همتی

اشتغال زایی در مناطق محروم

آقای همتی و همسرشان بعد از سال‌ها به روستای آبا و اجدادی خود برگشتند و به پرورش زنبور مشغول شدند، با وام ایفا و تلاش خودشان توانستند کندوهای خود را از ۴-۵ عدد به حدود ۳۰ کندو برسانند.