اشتغال زایی در مناطق محروم

عبدالنبی جشک

اشتغال زایی در مناطق محروم

۴۲ نفر، مبلغ ۱۵ میلیون تومان به طرح عبدالنبی قرض دادند، تا بتواند به تعداد درخت‌های انجیر، لیمو، انگور و گردویش اضافه کند.

حرف های عبدالنبی جشک را از زبان خودشون بشنویم.