سفر شهریور ماه ما به کرمانشاه یکی از امید بخش ترین و جذاب ترین سفر های سال 1402 ایفا بود. این سفر با یک شروع امیدوار کننده آغاز شد