گزارش کمپین همدلی

تیم ایفا با کمک رابطین معتمد و پرتلاض توانسته تعداد ۲۱۹ خانواده را در شهرهای تهران، آبدانان، سنندج، ارومیه و مریوان شناسایی کند واین شناسایی همچنان ادامه دارد.

کمک به مناطق محروم

کمک به مناطق محروم را می‌توان به اشکال مختلف و در قالب‌های متفاوت انجام داد. به طور کلی هر اقدامی که سبب بهتر شدن کیفیت زندگی افراد ساکن این مناطق شود جزو اعمال خیرخواهانه قرار می‌گیرد. کمک به ساخت مدرسه، بیمارستان، درمانگاه، پل، کتابخانه، باشگاه و همچنین کمک به اشتغالزایی در این مناطق از جمله اقداماتی هستند که سبب بهتر شدن وضعیت زندگی افراد در مناطق محروم می‌شوند.