کمک به مناطق محروم

سفر به الگن


امسال قرار است ایفا، روستاها را هدفمندتر انتخاب کند. می‎‌خوایم بریم به کمک روستاهایی که حواسشون به منابع آب، خاک، جنگل، حیات وحش و محیط زیست است.

قرار است بریم کنار آقای انصاریان و به پاس فداکاری‌های دامدارانی که قبول کردند با وجود سختی‌های تهیه خوراک دام، دام‌هایشان را در جنگل رها نکنند و به پاس حمایت‌های جامعه محلی از حفظ جنگل‌های زاگرس کنارشون تمام قد بایستیم.

فقط زاگرس نیست، هر روستایی می‌شناسید که این ویژگی‌ها را دارند فقط کافیه ما رو بهشون معرفی کنید.