وبسایت اصلی ایفا به زودی در دسترس قرار می‌گیرد

اول باید به علت در دسترس نبودن وب سایت ایفا در چند هفته گذشته پوزش بخواهیم. بنیاد ایفا در حال عوض کردن نرم‌افزار سایت است و از آن جایی که راه اندازی نرم‌افزار جدید ایفا با امکانات و زیر ساخت‌های به روزتر ۶ تا ۸ ماه طول خواهد کشید، فعلا وبسایت ساده‌تری ظرف ۲ الی ۳ هفته آینده راه اندازی می‌شود که بتوانیم در دسترس باشیم.

شما می‌دانید که در ایفا هر چالشی سر راه ما به وجود بیاید سعی می‌کنیم همزمان که به دنبال بهترین راه برای مقابله با آن چالش هستیم، به علت به‌ وجود آمدنش آگاه شویم و اقدامات لازم برای جلوگیری از برخورد دوباره با آن چالش را انجام دهیم.

در این مدت هم نگذاشتیم کار بخوابد و همه کارها را به روش‌های دیگر جلو بردیم. به زودی وبسایت جدید موقتمونو می‌بینید.