پروین ناصری

هر آدمی داستان خودش را دارد اما بعضی داستان ها در میان تار و پود و لبخند شکل می گیرند!

خانم پروین ناصری متولد سال 1353 است و در روستای جابرانصار استان ایلام زندگی می کند. او برای خرید تجهیزات، تعویض چرخ 27 ساله اش و تامین سرمایه از ایفا درخواست وام داد تا بتواند با کمک هم گروهی اش خانم صدیقه پیرانی سفارشات بیشتری قبول کند.

حالا خودتان ببینید که چطور پروین خانم با وامی که دریافت کرد توانست به کارآفرینی موفق و پویا تبدیل شود و لبخند و خوش رویی را ضمیمه‌ی همه سفارشاتش قرار دهد.

افرادی مثل خانم ناصری تنها منتظر فرصتی هستند برای برخاستن و ساختن رج به رج زندگی با دست هایی زنانه و توانمند!

این تبسم اوست که ترسیمی از ایران و تحقق فردایی آباد را به تصویر می کشد.

#ایران_روستا_هم_دارد