چگونه تغییر ایجاد کنیم و اثر گذار باشیم؟

این ویدئو صحبت های خانم سارا شاهرخی مدیر انجمن ایفا در نشست انتقال تجربه با موضوع فعالیت های داوطلبانه در ایران است که این دعوت توسط سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد به عمل آمده بود. در این نشست خانم شاهرخی توضیح می دهد که چطور باید برای ایجاد تغییراتی پایدار امیدوار بود و به شکلی نوین و بنیادی با آنها مواجه شد. تغییراتی که نیازمند به خلاقیت در نحوه‌ی اقدامات نسل جوان و با سواد جامعه ما می باشد!