سفر به ایلام

بنیاد ایفا قصد دارد الگوی الگن را با کمک و همراهی فعالان محیط زیست در نقاط مختلف ایران پیاده سازی و تکثیر نماید.