روستا ها چه نقشی در حفظ یا نابودی محیط زیست دارند؟

محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می شود و اگر چه موضوع حفاظت از محیط زیست در ابعاد کلان مورد توجه برنامه ریزان و مجریان کشور قرار گرفته اما متاسفانه در ابعاد خرد، به ویژه در مقیاس روستاها- که بخش عظیمی از منابع محیطی را در خود جای داده اند- توجه کمتری شده است.

داستان ایفا و الگن

جنگل‌های زاگرس سیستم های حیات‌بخشی هستند که نه تنها بقای زاگرس نشینان وابسته به بقای آن‌ها می‌باشد بلکه یکی از مهم‌ترین عوامل برای قابل سکونت ماندن کشورمان به حساب می‌آید.